Самопізнання. Оновлення. Прогрес.

Suomin Aikido Academy (SAA)

Принципи організації «Айкі» лабораторії

SAA AikiLab / SAA AikiDojo

SAA AikiLab Головним в організації SAA «Айкі» лабораторії (або «Айкі Додзьо») не є місце проведення практики та його матеріальна організація. Головним є принципи комунікації та відношення між учасниками практики, котрі і формують собою «Айкі» лабораторію, де вони є як суб'єктом, так і об'єктом дослідження.

Тільки правильна організація практики відкриває можливості для прогресу в самовдосконаленні. Якщо учасник не доповнює собою колектив «Айкі Додзьо», а переслідує тільки свої цілі, такий практик може тільки перешкоджати спільному дослідному процесу та взагалі задавати шкоди колективу. Тільки освіченість та розуміння цінності загальної мети колективу «Айкі Додзьо» роблять учасника практиком «Мистецтва Миру» та дозволяє ефекту самовдосконалення мати місце.

Тому SAA «Айкі» лабораторія організовується за трьома головними принципами, котрі повинен розуміти та з котрими має згоджуватись кожен учасник:

1. Єдність

Практиків об'єднує спільна мета в самопізнанні за допомогою інструментарію Айкідо. Кожен практик нагадує про спільну мету та наміряється доповнити своїми діями до її реалізації. Всі приймають думку, що кожен робить своє зусилля.

2. Рівноправність

Не залежно від того, ким або чим є учасник в повсякденному житті, він не є більшим або меншим в колективі «Айкі» лабораторії, а є рівноправною її частиною без яких-небудь привілей, навіть не зважаючи на учнівський рівень, визначений поясом.

3. Кооперація

В залежності від модулів практики, кожен учасник слідує своєї ролі, не залежно від того, як насправді він бажає виконувати дію для належної організації процесу практики. Навіть коли дія учасникові вважається невигідною «як є», він згоден прикладати зусилля в розумінні намірів запропонованих дій для прогресу в спільному навчанні.

Стати учасником практики